Hotellet Mer

Kontorhotell

Det tidligere administrasjonsbygget til Forvaltningsskolen på Kaserna leies i dag ut til kontorer i et kreativt og livlig kontorfellesskap.

Er du på jakt etter kontorer?Ta kontakt med oss for å se hva vi kan tilby.

Visste du at Fredriksten var beleiret 14 dager i 1814?

Danmark måtte avgi Norge til Sverige januar 1814. Norge motsatte seg dette, og laget sin nye grunnlov. Sverige svarte på dette ved å invadere Norge i slutten av juli. I vel 14 dager var Fredriksten under beleiring og bombardement, men ga ikke opp!

14. august ble det inngått en fredsavtale i Moss, og 15. august stoppet kampene.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner