Hotellet Mer

Kutt matsvinn 2030

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030

 

Fredriksten Hotell er igjennom NHO med på bevisstgjøringen om å redusere matsvinnet i norge.

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen i "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn".
Matvett leder bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2030 i serveringsbransjen, med målsetning om å redusere matsvinnet med 50 prosent ved utgangen av 2030 hos deltakende bedrifter.
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og andre sentrale aktører har gått sammen med Matvett om å lede arbeidet videre med "KuttMatsvinn Servering"

Umbraco CMS fra MarkedsPartner