Mat & Drikke Mer

LITT OM HVA VI TENKER OM MAT

 

For å innfri vår målsetting bruker kjøkkenet god tid på å finne frem til leverandører og produsenter som har de samme tankene rundt mat og råvarer som oss.

Vi tror at den gode smaken og den gode opplevelsen av mat starter med at råvarene den lages av, har hatt de beste forutsetninger for trivsel og vekst. 

Dette gjelder både planter og dyr. 

I tillegg skal produktene fraktes kortest mulig før de benyttes av oss.

Vel i hus er det viktig for oss at råvarene behandles på en slik måte at vi får maksimalt ut av hvert produkt.  Dette gjelder både smak og mengde.

Gjennom god planlegging og informasjon imellom alle ledd i prosessen fra kunde til måltid, etterstreber vi å få minimalt med mat igjen etter hver bespisning.

Våre kokker serverer fra buffeer som er litt mindre i størrelse, men det fylles desto oftere på etter hvert som det blir tomt på fatene.

... og smaken må oppleves.

Vi oppfordrer alle våre gjester til å hjelpe oss i å nå vårt mål, ved å bestille mest mulig nøyaktig antall gjester til bespisning. 

-gå heller to ganger til buffeen, slik at det kastes minst mulig mat.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner